Bonde sjonglerer med poteter

Produsentpakkeriet Trøndelag AS ble etablert med hensikt å samle all pakking og kompetanse i et stort og sentralt pakkeri. I 2007 åpnet vi på Frosta et av de nyeste og mest moderne anleggene i Europa. Ved at bøndene selv er medeiere i pakkeriet, sikrer vi en god verdikjede hele veien fra jord til bord.

 

Kortreist mat er mye mer enn et trendy begrep og et moteord. For det første er det mat som er laget lokalt og produsert i nærheten av oss. Dette betyr at maten både er ferskere når den når forbruker, og er langt bedre for miljøet enn mat som har reist verden rundt. Spiser vi mer kortreist mat, vil vi samtidig hjelpe til med å opprettholde det norske kulturlandskapet, støtte norsk næring og ta vare på norsk mattradisjon.

 

Nettopp denne kortreistheten ligger i nerven hos oss i Produsentpakkeriet. Vi skal være en motor for å skape merverdi for regionale potet- og grønnsaksprodusenter i Midt-Norge. Vi skal være grossistuavhengig, fungere som selvstendig pakkeri og terminal, og markedsføre egne produkter til forbruker og storkjøkken.

 

Tilbake